CITES-arter beslaglagt i tollen

Årlig beslaglegger tollen og Miljødirektoratet preparater av uregistrerte CITES-arter. Finn nyhetssaken her.