Viktig informasjon for taksidermi-tjenester i Norge

Utøvelse av taksidermi-tjenester i Norge er kun tillatt med offentlig autorisasjon. Autorisasjonen innvilges av Miljødirektoratet etter gjennomført utdanningsforløp som taksidermist. Informasjon om taksidermistfaget og utdanning finnes på Utdanningsdirektoratet nettsider.

for deg som ønsker å få montert et dyr

Alt vilt i Norge eies av Staten. Ved å følge reguleringer i forbindelse med jakt har jegeren lov til å overta skinn og kjøtt til jaktbart vilt. Jaktbare arter kan derfor monteres, beredes eller preserveres på annet vis uten videre bestemmelser.

Når det gjelder fredet vilt (dvs. ikke-jaktbare arter), så skal finneren ta kontakt med en autorisert taksidermist innen tre uker etter funnet. Individet pakkes inn i lufttett plast og fryses til overlevering. Taksidermisten registrerer viltet i finnerens navn i Miljødirektoratets fallviltbase. Registreringen er ensbetydende med en søknad om overtakelse av viltets skinn. Miljødirektoratet innvilger eller avslår søknaden og sender eiendomsbevis til finneren med kopi til utførende taksidermistvirksomhet. Ved innvilgese av søknaden kan dyret monteres og eies lovlig. For noen arter kreves det ytterligere mikrochip-registrering, en tjeneste taksidermisten utfører etter montering.

for deg som eier et historisk, uregistrert objekt

Eierskapet av naturhistoriske montasjer og skinn reguleres i Norge gjennom CITES-forskriften og Viltforskriften. Hvis objektet faller inn under CITES-forskriften kreves det et CITES-sertifikat til lovlig eierskap i Norge. CITES-sertifikatet utstedes av Miljødirektoratet etter søknad. Søknaden sendes inn via en egen portal på Miljødirektoratets nettside og kan gjennomføres av eieren selv eller stedfortredende av en taksidermist.

nyttige lenker

viltforskriften

CITES-forskriften

CITES søknadsportal

Miljødirektoratet

Taksidermister i Norge

Nedenfor finnes det kontaktinformasjon til taksidermister i Norge som er medlem av Norsk Taxidermist Forbund. Vi oppfordrer interesserte til å ta kontakt direkte med taksidermistene for pristilbud og informasjon. NTF er ikke ansvarlig for innhold eller informasjon tilknyttet bedriftssidene til sine medlemmer.

Bio Prep

Bergstien 4
1415 Oppegård
Tlf: 66993373, Mobil: 90143526

Hjemmeside

Lars Kofoed

Drammensveien 988
1385 Asker
Tlf: 66988849, Mobil: 91745331

Lågrinn Zoologiske Preparasjon

Nordbygdvegen 1608
3770 Ål i Hallingdal
Mobil: 97767693

Hjemmeside

Aksnesprep

Vikøyvegen 379
5600 Norheimsund
Mobil: 91138460

Hjemmeside

Taxidermi Norge Gjermund Nyseth

Skundbergvegen 95
2838 Snertingdal
Mobil: 95132967

E-post

Toten Zoo. Montasje

Alfheimvegen 69
2848 Skreia
Mobil: 93012436

E-post

Naturdesign Tino Schott

Balsfjordveien 911
9055 Meistervik
Mobil: 99441494

Hjemmeside

Viltmontasje

Svaleveien 23
9300 Finnsnes
Mobil: 97082117

Hjemmeside

Utmarksspesialisten

Leinstrandveien 562
7083 Leinstrand
Mobil: 41653371

E-post

Engelsviken Utstoppingverksted

Julsedalen 1B
1628 Engelsviken
Mobil: 48091618

Taksidermister i Norge

Nedenfor finnes det kontaktinformasjon til taksidermister i Norge som er medlem av Norsk Taxidermist Forbund. Vi oppfordrer interesserte til å ta kontakt direkte med taksidermistene for pristilbud og informasjon. NTF er ikke ansvarlig for innhold eller informasjon tilknyttet bedriftssidene til sine medlemmer.