Norsk Taxidermist Forbund

En interesseorganisasjon for taksidermister i Norge.

NYHETER

Hvem vi er

Norsk Taxidermist Forbund ble stiftet i 1969. Vårt mål er å arbeide for et yrkesfaglig samhold blant medlemmene våre og være et bindeledd mellom våre medlemmer, allmenheten og forvaltningsmyndighetene. Vi ønsker å ivareta faget som et yrke og en profesjon og høyne de kunstneriske og håndverksmessige sidene i faget.

Medlemskapet er åpent for alle taksidermister, autoriserte viltpreparanter og andre som arbeider med biologisk konservering i spesialfelt som ikke favnes i benevnelsen taksidermist og autorisert viltpreparant.

Om taksidermistfaget

Taksidermistens hovedoppgave består i å konservere organisk materiale for bruk i undervisning, til utstillingsbruk, til oppbygging av museale referansesamlinger og til privat utsmykking. Taksidermister finnes ansatt ved enkelte museer og offentlige virksomheter, men i hovedsak driver de egne bedrifter for det private markedet.

Taksidermistfaget er et meget variert håndverk med store krav til allsidighet og ferdigheter. Foruten gode kunnskaper om konserveringsteknikker kreves også en god formsans og skulpturferdigheter for oppbygging av kunstige kropper, kunnskap om avstøpningsteknikker, metallarbeid og trearbeid.

Utdanningsperioden er 4 år, inkludert skolegang og praktisk opplæring i bedrift. Mye nyttig informasjon om taksidermistfaget er samlet på følgende nettsteder:

Utdanning

  • 2 år videregående skole
  • 2 år opplæring i bedrift
  • Skriftlig eksamen og svenneprøve

Muligheter

  • Ansettelse på museer,
  • Selvstendig næringsdrivende
Fagbeskrivelse på Utdanning.no
Læreplan på Utdanningsdirektoratet
Film om taksidermistfaget

Bli medlem og lær mer