hva er taksidermi

Yrkesfaget “taksidermi” går tilbake til 17- og 1800-tallet, da oppdagelsesreisende i hele verden samlet og preserverte verdens artsmangfold av dyr og planter. De første taksidermistene var vitenskapsmen som bidro omfattende til vår forståelse av jordas natur. Verdens befolkning skulle kunne oppleve dyremangfoldet fra andre verdensdeler og offentlige museer så dagens lys. I dag er taksidermi et sofistikert fagfelt med et meget variert arbeidsområde. Oversikten nedenfor gir en beskrivelse av faget og dets mangfoldighet.

Pattedyr

Monteringen av pattedyr utføres både for offentlig utstilling, men også for private jegere eller interesserte. Skinnet til dyrene blir beredt (garvet med pelsen på) og montert på kunstige kropper. I dag lages disse kroppene anatomisk korrekt i polyuretan men eldre teknikker der det brukes treull eller gips kan også være i bruk.

Fugler

Montering av fugler utføres også for offentlige og private kunder. Mens kroppen oftest lages i polyuretan eller treull, ligger en stor utfordring i monteringen av fugler i fjærleggingen. Dvs. når fugleskinnet er blitt montert på den kunstige kroppen må fjærene legges tilbake til sin opprinnelige posisjon for å gi montasjen et naturlig utseende.

fisk

Fisk til utstilling kan enten produseres som en dermoplastikk, dvs. ved bruk av det naturlige skinnet, eller som avstøpning i plast. I begge tilfellene ligger utfordringen i kolorering av det ferdig-monterte eller -støpte individet. Det er først malingen som gir montasjen liv og det strides om hvilken farge som er rett og gir et realistisk utseende.

skjelettering

Studiet av skjelettet gir en helt egen forståelse for anatomi. Taksidermister tar vare på skjeletter ved rensing, maserering (fjerning av bløtvev), avfetting og bleking. Montering av skjeletter er en kunst i seg selv og utføres oftest på oppdrag for offentlige institusjoner i formidlingssammenheng, men av og til også for private eller medisinske formål.

restaurering

Historiske preparater trenger pleie. Likevel oppstår ofte skader over tid. Dette kan være slitte skinn, knekte ører eller knuste bjørneneser, men også skader etter insekter eller kjæledyr som har maltraktert et arvegods. Noen taksidermister har spesialisert seg på restaurering av slike skader og tar vare på historiske objekter for private og offentlige.

utstillinger

Den dag i dag produseres det nye naturhistoriske utstillinger eller eldre utstillinger skal vedlikeholdes. Taksidermister bidrar til dette ved produksjon av utstillingselementer og/eller kunstig habitat. Utstillingsdesign, -planlegging og -produksjon er et omfattende og krevende arbeid som utføres i størst grad for offentlige og halv-offentlige institusjoner.

formidling

Naturformidling er et stort offentlig anliggende i Norge. Taksidermister bidrar til dette arbeidet ved produksjon av formidlingsverktøy som skinn, kranier eller montasjer. Tre-dimensjonale formidlingsverktøy bidrar til en økt forståelse for hva naturen er og øker i betydning i en tid der naturen og artsmangfoldet er på vikende front.

trofeer

Jakt og matauk har bestandig hatt stor betydning i det norske samfunnet. Mange jegere har enda stor glede i å få foreviget sin første elg eller rype som en montasje i hjemmet sitt. Noen liker å reise og jakte på eksotisk vilt i andre verdensdeler. Noen taksidermister har spesialisert seg på å tilby jaktreiser og/eller montere troféer av norsk eller annet vilt.

museumstjenester

Naturvitenskapelige museer har i over hundre år samlet og forsket på naturen og artsmangfoldet. Taksidermister bidrar til å vedlikeholde, modernisere og utvide museenes samlinger. Til dette regnes det skinnlegging av arter, innsamling og kategorisering. Tidligere preserveringsstoffer erstattes med moderne og samlingen tas vare på.

beredning

Beredning betyr å garve skinn ved å bevare pelsen (i motsetning til lær). Taksidermister bereder skinn til montering på kunstige kropper. Noen tilbyr også beredning av myke skinn som prydskinn eller til buntmakervirksomhet og sying av klær. Taksidermistens arbeid der dermed fagovergripende med garverifaget.